Informare beneficiari de asistență socială

ACHIZIȚIE SERVICII PAZĂ

ANUNT_SERVICII_PAZA_CAIET_SARCINI SCRISOARE_DE_INAINTARE Centralizator-al-propunerii-financiare FORMULAR DE OFERTĂ DECLARAŢIE_privind_neîncadrarea_în_situaţiile_L_98_2016_ART_167_2 DECLARAŢIE_privind_neîncadrarea_în_situaţiile_L_98_2016_ART_167_1 DECLARAŢIE_privind_neîncadrarea_în_situaţiile_L_98_2016_ART_165 DECLARAŢIE_privind_neîncadrarea_în_situaţiile_L_98_2016_ART_59_60 Raport atribuire_servicii_paza