INFORMATII_UTILE_PENTRU_CETATENI

 

INFORMATII UTILE PENTRU CETATENI
Prestatie Intrebare Raspuns Temei legal
1 ajutoare urgență S-au aprobat cererile pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă şi când se acordă ajutoarele ? Ajutoarele de urgenţă se acodă de către Guvernul României, printr-o hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României HG nr. 50/2011
2 ajutorul social Am primit bani mai putini ca luna trecuta, de ce? Cuantumul ajutorului social se modifică în situaţia în care venitul net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure ori numărul membrilor familiei diferă faţă de cel avut iniţial în vedere la calculul ajutorului social. Legea nr. 416/2001
2 ajutorul social Cand primesc dreptul dupa ce am depus deja dosarul la Primarie ? Daca sunt indeplinite conditiile de eligibilitate, dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii; Legea nr. 416/2001
2 ajutorul social Cand se face prima plata ? Prima plată se face in prima luna dupa stabilirea dreptului HG 50/2011
2 ajutorul social Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverinte? Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. Legea nr. 416/2001
2 ajutorul social Care sunt documentele necesare pentru modificarea statutului marital certificat de casatorie, sentinta civila de divort Legea nr. 416/2001
2 ajutorul social Ce trebuie sa fac ca sa ma transfer in alt judet pentru ca mi-am schimbat domiciliul? Ajutorul social nu se transferă dintr-un judeţ în altul. Dreptul la ajutorul social încetează în judeţul unde aţi avut domiciliul şi depuneţi documetele necesare acordării dreptului la ajutorul social în judeţul în care v-aţi stabilit noul domiciliu. Legea nr. 416/2001
2 ajutorul social Cum se poate schimba modalitatea de plata a beneftciiilor..? La cerere, transmisa agentiei judetene in scris,prin mail sau fax, plata ajutorului social se realizează, după caz, în funcţie de opţiunea beneficiarului, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau în cont de card. ORDONANŢĂ Nr. 27/2002
2 ajutorul social Cum se realizeaza transferul dosarelor privind beneficiile sociale sau al persoanelor dintr-un dosar de beneficii sociale in alt judet sau din alt judet ? Ajutorul social nu se transferă dintr-un judeţ în altul. Dreptul la ajutorul social încetează în judeţul unde aţi avut domiciliul şi depuneţi documetele necesare acordării dreptului la ajutorul social în judeţul în care v-aţi stabilit noul domiciliu. art. 1, art. 2, alin. (7), art. 5, art. 8, alin. (2) şi (3) si art. 9, alin. (1) din Legea 416/2001.
2 ajutorul social Unde se depun actele necesare acordarii unui beneficiu de asisitenta sociala ? Documentele necesare acordarii dreptului la ajutorul social se depun la primaria de domiciliu. Legea nr. 416/2001
2 ajutorul social Care sunt documentele necesare pentru modificari de adresa, Beneficiarii de ajutor social pot solicita modificarea adresei doar daca acest lucru nu implica si schimbarea localitatii , printr-o cerere depusa la primaria de domiciliu. Legea nr. 416/2001
2 ajutorul social Care sunt documentele necesare pentru modificari de reordonantari la dosare deja in plata Beneficiarul depune cerere la agentia teritoriala(prin posta,mail,fax sau direct),cerere insotita de copia actului de identitate Legea nr. 416/2001
2 ajutorul social Ce bunuri deținute în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deținere sunt acceptate
la stabilirea dreptului pentru a beneficia de ajutor social
Toate bunurile, cu exceptia celor cuprinse in Anexa nr 4- prevazuta de art. 18, alin. (1) din HG 50/2011 Legea nr. 416/2001
2 ajutorul social Cum pot intra in posesia deciziilor emise de AJPIS? Se comunica titlularului de ajutor social la adresa de domiciliu Legea nr. 416/2001
2 ajutorul social Nu am mai primit prestatia. Vreau sa stiu de ce si ce trebuie sa fac pentru a putea primi banii din urma? Plata ajutorului social a fost suspendata sau incetata. Pentru clarificarea situatiei a primi un beneficiu social trebuie sa respectati si obligatiile prevazute de legislatia in vigoare. Legea nr. 416/2001
3 alocatia de stat pentru copii Am primit o decizie de debit si nu stiu ce reprezinta. Ce trebuie sa fac? Decizia de debit a fost emisa ca urmare a incasarii in mod necuvenit a alocatiei de stat pentru copii si contine informatii privind persoana care a incasat aceste sume, perioada constituirii debitului, suma, motivul si termenul de 180 de zile pentru efectuarea platii si contul in care poate fi virata suma precum si mentiunea ca poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Ea reprezinta titlu executoriu de la data comunicarii iar debitul constituit prin decizia de debit trebuie achitat in termen de 180 de zile in nr. de cont care se regaseste in decizie sau la casieria agentiei teritoriale care a emis-o. H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993,
3 alocatia de stat pentru copii Cand primesc dreptul dupa ce am depus deja dosarul la Primarie ? Primaria are obligatia de a transmite lunar agentiilor teritoriale, pana la data de 5 a fiecarei luni, cererile inregistrate in luna anterioara precum si documentele justificative. Acordarea alocatiei de stat pentru copii se stabileste prin decizia directorului executiv al directiei teritoriale in termen de 10 zile lucratoare de la transmiterea cererii de catre primari, de catre conducatorul directiei generale, inspectoratele scolare sau unitatile de invatamant, urmand ca plata sa se efectueze in luna urmatoare aprobarii dreptului. H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993,
3 alocatia de stat pentru copii Care este data platii beneficiilor de asistenta sociala? Plata alocatiei de stat pentru copii se efectueaza in perioada 8-27 a fiecarei luni in curs pentru luna anterioara. H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993,
3 alocatia de stat pentru copii Care este modalitatea de restituire a unui debit? Debitul poate fi restituit fie la caseria agentiei teritoriale care l-a constituit si v-a comunicat decizia de debit sau in numarul de cont mentionat in decizia de debit. Daca beneficiati in continuare de drepturi, se pot face retineri esalonate din drepturile (alocatie de stat) aferente lunilor urmatoare. H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993,
3 alocatia de stat pentru copii Care este motivul incetarii alocatiei de stat pentru copii? alocatia de stat pentru copii inceteaza in situatia in care nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare a acestuia respectiv copilul a decedat, tanarul nu mai urmeaza cursurile liceale sau profesionale, copilul cetatenilor straini sau apatrizi nu mai locuieste in Romania. H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993,
3 alocatia de stat pentru copii Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverinte? Maxim 30 de zile de la inregistrare. OUG nr. 27/2002 privind solutionarea petitiilor;
3 alocatia de stat pentru copii Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asisitenta sociala ? In cazul schimbarii adresei de domiciliu sau de resedinta in aria de competenta a altei agentii teritoriale, reprezentantul legal sau, dupa caz, tanarul va comunica in scris agentiei teritoriale care a efectuat plata, pana la momentul intervenirii schimbarii, in termen de 15 zile de la aparitia acesteia. Acesta trebuie sa depuna o cerere scrisa de solicitare a transferului dosarului in alt judet, insotita de copia actului de identitate in care este mentionata adresa din alt judet si copii ale certificatelor de nastere ale copiilor. In consecinta, drepturile vor fi incetate si se va efectua transferul electronic al dosarului, urmat de transmiterea documentatiei privind plata la agentia mentionata, prin posta militara. H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993,
3 alocatia de stat pentru copii Care sunt actele necesare pentru suspendarea alocatiei de stat in Romania? Reprezentantul legal solicita in scris suspendarea platii alocatiei de stat in Romania, anexand copii dupa cartea de identitate si certificatele de nastere ale copiilor. H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993,
3 alocatia de stat pentru copii Care sunt cauzele pentru încetarea dreptului? alocatia de stat pentru copii inceteaza in situatia in care nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare a acestuia respectiv copilul a decedat, tanarul nu mai urmeaza cursurile liceale sau profesionale, copilul cetatenilor straini sau apatrizi nu mai locuieste in Romania. H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993,
3 alocatia de stat pentru copii care sunt actele necesare pentru depunerea dosarului de alocatie pentru copii? Alocatia de stat pentru copii se acorda tuturor copiilor, fara discriminare, inclusiv copiilor cetatenilor straini si persoanelor fara cetatenie rezidenti in Romania, daca locuiesc cu parintii, pana la varsta de 18 ani precum si tinerilor peste 18 ani, care urmeaza cursuri de invatamant liceal sau profesional, pana la terminarea acestora. Tinerii care repeta anul scolar nu beneficiaza de alocatie de stat, cu exceptia celor care repeta din motive medicale, dovedite cu certificat medical. Dreptul se acorda in baza cererii reprezentantului legal, insotita de copia cartii de identitate, certificat de nastere copil, precum si documente din care rezulta situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal si de orice alte justificative: livret de familie, hotarare judecatoreasca de incredintare a copilului, in caz de divort/ in vederea adoptiei, de incuviintare adoptie, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura de protectie speciala / dispozitia directorului directiei generale de asistenta sociala, hotarare judecatoreasca de instituire a tutelei, dispozitia autoritatii tutelare, act de deces al unuia dintre parinti, alte documente. H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993,
3 alocatia de stat pentru copii Care sunt documentele necesare pentru modificari de adresa? Cerere scrisa insotita de copia actului de identitate. H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993,
3 alocatia de stat pentru copii Care sunt documentele necesare pentru reordonantari la dosare deja in plata? Reprezentantul legal solicita in scris plata alocatiei de stat, anexand copii dupa cartea de identitate si certificatele de nastere ale copiilor. H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993,
3 alocatia de stat pentru copii Care sunt documentele necesare pentru modificari de reprezentant legal? Cerere scrisa prin care reprezentantul legal solicita modificarea reprezentantului legal, insotita de copii carti de identitate parinti si copie certificat de nastere copil. H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993,
3 alocatia de stat pentru copii Care sunt documentele necesare pentru modificari de modalitate de plata? Cerere scrisa de solicitare a schimbarii modalitatii de plata insotita de copia actului de identitate si extras de cont(daca este cazul) deschis pe numele reprezentantului legal sau tanarului, dupa caz. H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993,
3 alocatia de stat pentru copii Care sunt documentele necesare pentru modificari de nume? Cerere scrisa insotita de copia cartii de identitate (hotarare de divort). H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993,
3 alocatia de stat pentru copii Care sunt motivele pentru care se constituie debite ? Neindeplinirea obligatiei privind comunicarea scris despre orice modificare intervenita de natura sa determine incetarea, suspendarea, modificarea drepturilor de alocatie de stat pentru copii, incasarea simultana a alocatiei de stat pentru copii in 2 state membre ale U.E. H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993,
3 alocatia de stat pentru copii Care sunt pașii de urmat pentru transferul electronic al CNP-ului în alt județ ? In cazul schimbarii adresei de domiciliu sau de resedinta in aria de competenta a altei agentii teritoriale, reprezentantul legal sau, dupa caz, tanarul va comunica in scris agentiei teritoriale care a efectuat plata, pana la momentul intervenirii schimbarii, in termen de 15 zile de la aparitia acesteia. Acesta trebuie sa depuna o cerere scrisa de solicitare a transferului dosarului in alt judet, insotita de copia actului de identitate in care este mentionata adresa din alt judet si copii ale certificatelor de nastere ale copiilor. In consecinta, drepturile vor fi incetate si se va efectua transferul electronic al dosarului, urmat de transmiterea documentatiei privind plata la agentia mentionata, prin posta militara. H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993,
3 alocatia de stat pentru copii Ce trebuie sa contina dosarul de alocatie de stat pentru copiii nascuti in strainatate ? 1.Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii semnata de catre reprezentantul legal al copilului; 2.Documente justificative:copia certificatului de nastere al copilului (transcris daca este cazul)si al actului de identitate al reprezentantului legal, documentele din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal si documente justificative, care sa ateste faptul ca minorul a benficiat/nu a beneficiat in spatiul UE de prestatii sociale. Daca se doreste efectuarea platii beneficiului social intr-un cont bancar se ataseaza un extras de cont al reprezentantului legal. Plata dreptului la beneficii familiale în România, se va acorda în funcţie de situaţia în care se găsesc membrii familiei şi ţinând cont de regulile de prioritate prevăzute de Regulamentul European CE nr. 883/2004. Legea 61/1993 HG nr.577/2008 Regulamentul European CE nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si Regulamentul CE nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentul European CE nr. 883/2004.
3 alocatia de stat pentru copii Cum pot intra in posesia deciziilor emise de AJPIS? Deciziile de acordare/suspendare/modificare/incetare se transmit prin posta la adresa de domiciliu a titularului sau se pot ridica de la sediul institutiei. H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993,
3 alocatia de stat pentru copii Cum trebuie procedat pentru a solicita virarea in cont a drepturilor de beneficii de asistenta sociala? Reprezentantul legal trebuie sa depuna o cerere scrisa prin care solicita acest lucru, insotita de copia actului de identitate si extras de cont, cont deschis pe numele lui. H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993,
3 alocatia de stat pentru copii Nu am mai primit alocatia si doresc sa stiu ce trebuie sa fac pentru a putea primi banii din urma? Se depune o cerere insotita de copia actului de identitate si de documente justificative, dupa caz. H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993,
3 alocatia de stat pentru copii Unde se depun actele necesare acordarii unui beneficiu de asistenta sociala ? Dosarul sau depune la primaria de domiciliu sau secretariatul institutiei de invatamant, in situatia tinerilor care au implinit 18 ani si urmeaza o forma de invatamant. H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993,
4 alocatie de plasament Am primit bani mai putini ca luna trecuta, de ce? Alocatia de plasament este in suma fixa.Diferenta de cuantum poate fi generata de existenta sau nu a unui certificat de handicap pentru copil; stabilirea unui debit din care se retine 33%din alocatia in plata; revocarea unei masuri de plasament pentru un copil acolo unde sunt mai multi copii in plata. Ordinul nr 1733/2015
4 alocatie de plasament Cand primesc dreptul dupa ce am depus deja dosarul la Primarie ? Dreptul se primeste imediat ce actele sunt depuse de DGASPC la sediul AJPIS. Se primeste de obicei in urmatoarea luna celei in care a fost emisa Dispozitia/Hotararea/Sentinta/Certificat grefa Ordinul nr 1733/2015
4 alocatie de plasament Care este modalitatea de restituire a unui debit? Modalitate de restituire a unui debit este prin retinerea esalonata din drepturi (daca mai este in plata)1/3 sau achitarea prin casierie ori contul institutiei a debitului in termen de 180 zile de la comunicare. Ordinul nr 1733/2015
4 alocatie de plasament Care este motivul incetarii unui beneficiu de asistenta sociala ? Motivele incetarii aloc de plasament sunt:copilul a implinit18 ani si nu frecventeaza scoala;tanarul a implinit26 ani;a decedat copilul saureprezentantul legal al acestuia;a incetat masura de plasament. Ordinul nr 1733/2015
4 alocatie de plasament Care este motivul suspendarii unui beneficiu de asistenta sociala ? Motivele suspendarii aloc de plasament sunt:pentru tinerii de peste 18 ani nu s-a prezentat adev de elev la 6 luni;tanarul a implinit 18 ani nu are de la DGASPC Hot .de mentinere;3 luni consecutive nu s-au incasat drepturile. Ordinul nr 1733/2015
4 alocatie de plasament Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asisitenta sociala ? Transferul unui dosar de plasament are legatura cu stabilirea domiciliului in alt judet a reprezentantului legal .Transferul se face la cerere si cuprinde o copie a dosarului existent dupa care s au achitat drepturile.
4 alocatie de plasament Care sunt cauzele pentru care poate fi incetata/suspendata plata ? Cauzele suspendarii platii alocatiei de plasament sunt:tanarul a implinit 18 ani si a prezentat adev de elev; tanarul de 18 ani nu a prezentat adev de elev la 6 luni;tanarul de 18 ani nu are mentinere de masura emisa de DGASPC ; sunt3 mandate neachitate consecutiv. Ordinul nr 1733/2015
4 alocatie de plasament Care sunt conditiile de acordare a alocatiei de plasament si care sunt actele necesare ? Actele necesare acordarii dreptului de alocatie de plasament :cerere tip;copia actului de identitate al beneficiarului;copia certificatului de nastere al copilului ori actul de identitate al acestuia;copia Dispozitiei/Hotararii/sentintei/Certificatul de grefa;in cazul in care nu a fost eliberat certificatul de nastere al copilului ,ceererea va fi insotita de actul constatator al nasterii sau extrasul de nastere;in cazul copilului cu dizabilitati,cererea vi fi insotita de copia certificatului de handicap;pentru tinerii care au implinit varsta de 18 ani,cererea va fi insotita de copia dovezii continuarii studiilor la o forma de invatamant de zi.
4 alocatie de plasament Care sunt documentele necesare pentru modificari de adresa, Actele necesare pentru modificare de adresa sunt ;cerere si copie dupa actul de identitate cu noua adresa/resedinta.
4 alocatie de plasament Care sunt documentele necesare pentru plata drept restant? Documentele pentru reordonantari sunt:cerere ;copie B.I reprezentant legal ;copie certif nastere beneficiar ori copie C.I
4 alocatie de plasament Care sunt documentele necesare pentru modificari de reprezentant legal, Documentele necesare pentru modificare reprezentant legal sunt: copie Sent/Hotarare/Dispozitie cu noul reprezentant legal; copie C.I reprez.legal;copie certif nastere ori B.I beneficiar
4 alocatie de plasament Care sunt documentele necesare pentru modificari de modalitate de plata Documente necesare modificare modalitate plata:cerereR.L;copie C.I reprezentant legal;copie extras de cont (unde e cazul)
4 alocatie de plasament Care sunt pașii de urmat pentru transferul electronic al CNP-ului în alt județ ? Pasii pentru un transfer electroic in alt judet sunt :persoana beneficiara adreseaza o cerere de transfer la AJPIS ul unde este in plata si anexeaza o copie a B.I. cu noua adresa. In urma cererii efectuam transferul electronic catre judetul unde are noul domiciliu.
4 alocatie de plasament Cum se poate schimba reprezentantul legal a beneficiiior…? Reprezentantul legal se poate schimba (fac exceptie asistentii maternali) printr-o cerere la care anexam copia C.I .
4 alocatie de plasament Se poate acorda alocatie de plasament si dupa varsta de 18 ani si la ce perioada se reinnoieste adeverinta de elev/student pentru continuarea plasamentului? Alocatia de plasament se acorda si dupa varsta de 18 ani ,numai in cazul plasamentului (fiind exclusa tutela),daca tanarul urmeaza o forma de invatamant la zi,fara a depasi insa varsta de 26 ani.Pentru continuarea platii se are in vedere adeverinta tanarului si mentinerea masurii data de DGASPC. Adeverinta de elev se reinnoieste odata la 6 luni.Continuarea platii se efectueaza in baza adev depuse odata la 6 luni din care sa rezulte ca tanarul urmeaza o forma de invatamant la zi. Ordinul nr 1733/2015
4 alocatie de plasament Unde se depun actele necesare acordarii unui beneficiu de asisitenta sociala ? In cazul alocatiei de plasament, actele in vederea acordarii dreptului se depun la sediul AJPIS pana la data de 5 a lunii urmatoare celei in care a fost emisa Disp/Hotararea/Sentinta/Certificatul de grefa. Ordinul nr 1733/2015
5 alocatie pentru sustinerea familiei Am primit bani mai putini ca luna trecuta, de ce? Ati primit bani mai putini ca luna trecuta, deoarece din cauza absentelor scolare cuantumul poate fi diminuat intre 20%-50% sau din cauza constituirii unui debit in urma unei modificari privind veniturile si a numarului de copii din familie care indeplinesc conditiile prevazute de lege. Legea nr.277/2010
5 alocatie pentru sustinerea familiei Am primit o decizie de debit si nu stiu ce reprezinta. Ce trebuie sa fac? Va adresati institutiei care a emis decizia de debit. Aceasta contine motivul constituirii debitului, perioada pentru care a fost constituita si suma datorata.Decizia poate fi contestata conform Legii nr.554/2004 in cazul in care nu sunteti multumit sau se poate adresa conform indicatiilor din decizie. Lg 554/2004 OUG 44/2016
5 alocatie pentru sustinerea familiei Cand primesc dreptul dupa ce am depus deja dosarul la Primarie ?  Stabilirea dreptului la alocaţie se face prin dispoziţie a primarului. Plata drepturilor pentru alocaţie se asigură de către Agenţiile pentru Plăți și Inspecție Socială judeţene, începând cu luna următoare celei pentru care s-a stabilit dreptul, prin decizie a directorului executiv al agenției judetene. Legea nr.277/2010
5 alocatie pentru sustinerea familiei Cand se face prima plata ? Prima plată se face în luna următoare prezentării documentelor la sediul agențiilor teritoriale, de către primăriile de domiciliu. Legea nr.277/2010
5 alocatie pentru sustinerea familiei Care este data platii beneficiilor de asistenta sociala? Plata beneficiilor de asistență socială se efectuează în perioada 8-27 a fiecărei lunii. Conform deciziei de emisa de dir ex al AJPIS
5 alocatie pentru sustinerea familiei Care este modalitatea de restituire a unui debit? Modalitatea de restituire a unui debit: prin transfer bancar, virare cont, plata casierie sau retinere din drepturi curente ori, cu acordul beneficiarului, din alte beneficii de asistenta sociala. OUG 44/2016 si Legea 277/2010
5 alocatie pentru sustinerea familiei Care este motivul incetarii unui beneficiu de asistenta sociala ? Incetarea unui beneficiu de asistenta sociala se face in cazul in care nu mai sunt indeplinite conditiile de eligibilitate care au stat la baza acordarii beneficiului social: domiciliul sau resedinta in Romania; declaratia pe propria raspundere ca nu au solicitat alocatia de la alte primarii; familie formata din sot, sotie, copii , persoana singura cu copii aflati in intretinerea acestora; cuantumul depaseste 530 lei/membru familie; copilul nu mai frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant; nu inregistreaza absente nemotivate in cursul unui semenstru care sa conduca la scaderea sub 8 a notei la purtare.
5 alocatie pentru sustinerea familiei Care este motivul pentru care nu mai primesc drepturile de beneficii de asistenta sociala? Motivele pentru care nu se mai primesc drepturile de beneficii de asistenta sociala pot fi: agentia teritoriala constata ca dreptul la alocatie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale acestora; pe o perioada de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate; in urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanti ai Curtii de Conturi a Romaniei; in cazul in care titularul refuza sa furnizeze informatii necesare pentru intocmirea anchetei sociale. Motivele mentionate conduc la suspendarea/incatarea beneficiului social.
5 alocatie pentru sustinerea familiei Care este motivul suspendarii unui beneficiu de asistenta sociala ? Motivele suspendarii sunt: pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă într-un serviciu de tip rezidenţial; agenţia teritorială constată că dreptul la alocaţie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora; pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul alocaţiei;în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componenţa familiei sau a veniturilor beneficiarilor; in cazul în care titularul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei şi, în baza unui referat motivat, se emite dispoziţia primarului de încetare a acordării dreptului Legea nr.277/2010
5 alocatie pentru sustinerea familiei Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asisitenta sociala ? In situatia schimbarii domiciliului in alt judet, beneficiarul solicita incetarea prestatiei primariei in a carei raza teritoriala au domiciliat ori au avut resedinta conform noului act de identitate; primaria emite dispozitia de incetare a prestatiei; beneficiarul se adreseaza agentiei teritoriale in vederea transferului electronic in alt judet conform actului de identitate; formuleaza o noua cerere insotita de documentele prevazute de actul normativ si de dispozitia de incetare pe care le depune la primaria de domiciliu actual.
5 alocatie pentru sustinerea familiei Care sunt conditiile de acordare a beneficiului social? Conditiile de acordare a beneficiului social sunt urmatoarele: beneficiază de alocaţie familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care au domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi cetăţeni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române;beneficiază de alocaţie şi persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat alocaţia de la alte primării. Familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună (familie), formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta (familie monoparentală). Prin persoană singură se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații: este necăsătorită; este văduvă; este divorțată; are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor; nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile de mai sus;a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile următoare: necăsătorită, văduvă, divorţată. Sunt considerați ca făcând parte din familie şi copiii încredințați în vederea adopției, cei aflați în plasament la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii. Familia care are in intretinere copii de varsta scolara care frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii si nu inregistreaza absente nemotivate in cursul unui semestru care sa conduca la scaderea sub 8 a notei la purtare. legea nr.277/2010, HG nr.38/2011, Ordin nr.1474/2011
5 alocatie pentru sustinerea familiei Care sunt conditiile de dobandire a drepturilor la beneficii sociale si care sunt actele necesare pentru depunerea dosarelor? Conditiile de dobandire a drepturilor de beneficii sociale se face doar in cazul in care beneficiarul solicita acordarea acestora.Actele necesare pentru depunerea dosarelor sunt:actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei;documentul de identitate, pașaport sau, după caz, permis de ședere temporară, permis de ședere permanentă, cartea de rezidență, cartea de rezidență permanentă, eliberate de autoritățile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor străini sau apatriziLivretul de familie ;certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani;certificatul de căsătorie / Hotărâre de divorţ / Acte de deces;Hotărâre de încuviinţare a adopţiei /încredinţare /plasament familial;Hotărâre de stabilire a pensiei alimentare pentru copii minori, actualizată anual;Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator ,Adeverinţă de elev sau student;Talon orice tip de pensie,Talon de şomaj;Talon de orice tip de indemnizaţie;Adeverință de venit eliberată de Administraţia Financiară pentru persoanele peste 18 ani;Contractul de locuinţă /Schiţa casei /Fişa de calcul a chiriei;Certificat de invaliditate / persoană cu handicap;Carte de muncă;Acte de studii.
5 alocatie pentru sustinerea familiei Care sunt conditiile in care actele administrative emise de institute pot fi contestate ? Actele administrative emise de institutie pot fi contestate in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 ,cu modificarile si completarile ulterioare a deciziilor de acordare/modificare/suspendare/incetare/ constituire debite. Legea 544/2004 privind contencios administrativ
5 alocatie pentru sustinerea familiei Care sunt documentele necesare pentru modificari de reordonantari la dosare deja in plata Documentele necesare pentru modificari de reordonantari la dosare deja in plata sunt:cerere solicitare scrisa la agentiile teritoriale, document identitate titular, iar in cazul a 3 mandate neachitate , agentia teritoriala solicita primariei de domiciliu ancheta sociala in care sa se precizeze motivul neachitarii si daca in perioada respectiva familia indeplinea conditiile.
5 alocatie pentru sustinerea familiei Care sunt documentele necesare pentru modificari de reprezentant legal, Documentele necesare pentru modificari de reprezentant legal sunt urmatoarele:acordul titularului de alocatie , ancheta sociala, documentul de identitate,dispozitia primarului emisa conform documentelor mentionate anterior.
5 alocatie pentru sustinerea familiei Care sunt documentele necesare pentru modificari de modalitate de plata Documentele necesare pentru modificari de modalitate de plata sunt:solicitare scrisa a titularului de prestatie privind noua modalitate de plata (virarea prestatiei in cont la banca/mandat postal ), insotita de actul de identitate/extras de cont, dupa caz.
5 alocatie pentru sustinerea familiei Care sunt motivele pentru care se constituie debite ? Motivul pentru care se constituie debite este cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau la veniturile realizate de membrii acestuia, titularul avand obligatia sa comunice in termen de 15 zile in scris primarului modificarile intervenite.Un alt motiv il costituie controlul efectuat de catre inspectia sociala sau al Curtii de Conturi, prin care s-au constatat date eronate cu privire la componenta familiei sau a veniturilor beneficiarilor. Legea nr.277/2010
5 alocatie pentru sustinerea familiei Care sunt pașii de urmat pentru transferul electronic al CNP-ului în alt județ ? Procedura de transfer al unui beneficiu de asistenta sociala este:beneficiarul solicita incetarea prestatiei , primariilor in a carei raza teritoriala au domiciliat ori au avut resedinta familia, conform noului act de identitate; primaria emite dispozitia de incetare a prestatiei;beneficiarul se adreseaza agentiei teritoriale in vederea transferului electronic in alt judet conform actului de identitate.
5 alocatie pentru sustinerea familiei Ce bunuri deținute în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deținere sunt acceptate
la stabilirea dreptului pentru a beneficia de alocatia pentru sustinerae familiei ?
Lista bunurilor care sunt acceptate pentru acordarea dreptului de beneficii sociale sunt:Bunuri imobile : cladirea de domiciliu, teren de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta care nu depasesc 1000 mp in zana urbana si 2000 mp in zona rurala; bunuri mobile:un autoturim cu o vechime mai mica de 10 ani; depozite bancare cu o valoare mai mica de 3000 lei, cu exceptia dobanzii; Legea nr.277/2010
5 alocatie pentru sustinerea familiei Ce trebuie sa fac ca sa ma transfer in alt judet pentru ca mi-am schimbat domiciliul? Procedura de transfer al unui beneficiu de asistenta sociala este:beneficiarul solicita incetarea prestatiei , primariilor in a carei raza teritoriala au domiciliat ori au avut resedinta familia, conform noului act de identitate; primaria emite dispozitia de incetare a prestatiei;beneficiarul se adreseaza agentiei teritoriale in vederea transferului electronic in alt judet conform actului de identitate.
5 alocatie pentru sustinerea familiei Cum este condiționată alocația de susținere a familiei de frecventarea cursurilor? În ce condiții are loc diminuarea / suspendarea alocației de susținere având la baza absențele înregistrate? Alocatia de sustinere a familiei este conditionata ca elevii sa frecventeze cursurile scolare de zi.În cazul în care se constată absenţe nemotivate pe parcursul unui semestru şcolar, cuantumul alocaţiei se diminuează proporţional cu numărul absenţelor, după cum urmează:cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 şi 19 absenţe;cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de absenţe.In cazul in care unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale ori absenţele înregistrate şi nemotivate depăşesc numărul de 20/semestru, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocaţia se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. Legea nr.277/2010
5 alocatie pentru sustinerea familiei Cum pot intra in posesia deciziilor emise de AJPIS? Decizia directorului agenţiei teritoriale, precum şi dispoziţia primarului se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere sau titularii pot face o solicitare scrisa la agentiile teritoriale.
5 alocatie pentru sustinerea familiei Cum pot modifica modalitatea de plata din mandat in cont/din cont in mandat? Documentele necesare pentru modificari de modalitate de plata sunt:solicitare scrisa a titularului de prestatie privind noua modalitate de plata (virarea prestatiei in cont la banca/mandat postal ), insotita de actul de identitate/extras de cont, dupa caz.
5 alocatie pentru sustinerea familiei Cum se stabilește cuantumul beneficiului de asistență socială? Cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR (500lei); in functie de venitul net mediu lunar pe membru de familie si de numarul de copiii; in conditiile in care copiii frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii si nu au implinit varsta de 18 ani.
5 alocatie pentru sustinerea familiei De ce a fost emisa decizie de debit, de ce se fac retineri lunare sau de ce sunt poprite sume din beneficiile sociale? Decizia de debit si retinerile lunare sau popririle din beneficiile sociale opereaza in situatia in care s-au constatat modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, ce nu au fost comunicate in termen legal , respectiv 15 zile. Retinerile lunare reprezinta un procent din alocatie prin care sunt recuperate sumele incasate necuvenit.
5 alocatie pentru sustinerea familiei Nu am mai primit prestatia. Vreau sa stiu de ce si ce trebuie sa fac pentru a putea primi banii din urma? Motivele pentru care nu ati primit prestatia sunt cele care conduc la suspendarea platii sunt:pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă într-un serviciu de tip rezidenţial; agenţia teritorială constată că dreptul la alocaţie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora; pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul alocaţiei;în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componenţa familiei sau a veniturilor beneficiarilor;in cazul în care titularul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale , se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei şi, în baza unui referat motivat, se emite dispoziţia primarului de încetare a acordării dreptului. Titularul verifica plata prestatiei la agentia teritoriala,in cazul in care s-au constat mandate neridicate, se solicita reordonantarea platii, la care se ataseaza documente doveditoare.
5 alocatie pentru sustinerea familiei Unde se depun actele necesare acordarii unui beneficiu de asisitenta sociala ? Actele se depun la primaria in raza careia domiciliaza beneficiarul.
5 alocatie pentru sustinerea familiei Va rog sa-mi spuneti ce acte am nevoie pt depunerea dosarului ? Actele necesare pentru depunerea dosarelor sunt:actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei;documentul de identitate, pașaport sau, după caz, permis de ședere temporară, permis de ședere permanentă, cartea de rezidență, cartea de rezidență permanentă, eliberate de autoritățile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor străini sau apatriziLivretul de familie ;certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani;certificatul de căsătorie / Hotărâre de divorţ / Acte de deces;Hotărâre de încuviinţare a adopţiei /încredinţare /plasament familial;Hotărâre de stabilire a pensiei alimentare pentru copii minori, actualizată anual;Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator ,Adeverinţă de elev sau student;Talon orice tip de pensie,Talon de şomaj;Talon de orice tip de indemnizaţie;Adeverință de venit eliberată de Administraţia Financiară pentru persoanele peste 18 ani;Contractul de locuinţă /Schiţa casei /Fişa de calcul a chiriei;Certificat de invaliditate / persoană cu handicap;Carte de muncă;Acte de studii.
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Am beneficiat de ICC si mi-am reluat activitatea. Ce trebuie sa fac pentru a beneficia de stimulentul de inserție? Pentru a beneficia de stimulentul de inserţie, trebuie să vă reluaţi activitatea cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Am primit bani mai putini ca luna trecuta, de ce? Unul dintre motive poate fi faptul ca sotul putea primi indemnizatie dar nu a formulat cerere si atunci indemnizatia a fost suspendata cu 1 luna inainte de a implini copilul varsta de 2 ani Art 11 anil 1 lit a si b din OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Am primit deciziile nu stiu ce sa fac cu ele si nici nu inteleg ce scrie in ele! Decizia reprezinta un document oficial care va dovededeste calitatea incepand de la o anumita data.( Va poate folosi la spital si ulterior pentru a dovedi inceputul sau sfarsitul perioadei de indemnizatie, care este vechime in munca). In cazul in care nu stiti sa o interpretati va puteti adresa birourilor de relatii cu publicul din cadrul oricarei Agentii de Plati si Inspectie Sociala. Art. 14 alin 3,4 si 5 din OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Am primit o decizie de debit si nu stiu ce reprezinta. Ce trebuie sa fac? In decizia de debit la art. 2 se regaseste perioada si suma pe care ati incasat-o necuvenit . La art. 3 se regaseste motivul pentru care a fost constituit debitul . La art. 4 sunt precizarile referitoare la modul de plata OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care este data platii beneficiilor de asistenta sociala? Data platii dreptului indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor este in perioada 08-27 ale fiecarei luni.
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care este modalitatea de restituire a unui debit? Debitele se pot restitui direct la casieria agentiei plătitoare, sau se pot face reţineri lunare din prestaţiile existente. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care este motivul incetarii plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului? Dreptul la indemnizatie inceteaza cand copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap sau a avut loc decesul copilului. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care este motivul suspendarii unui beneficiu de asistenta sociala ? Beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;beneficiarul a decedat;în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverinte? Se elibereaza în termenul stabilit de fiecare agenţie în parte .
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asisitenta sociala ? Dupa primirea cererilor de la registratura se scot din arhiva dosarele. Se inceteaza prestatia dupa care emite decizia. Se face o copie a dosarului conform cu originalul care se transmite judetului unde beneficiarul are noul domiciliu si se transfera electronic dosarul in SAFIR. HG 52 / 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care sunt actele necesare pentru indemnizatia de acomodare? Concediul de acomodare se acordă pe baza cererii persoanei îndreptăţite, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul, precum şi dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii, actele de identitate . Cererea se completează potrivit modelului care se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Legea 57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative, HG nr. 579/2016
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care sunt cauzele pentru care poate fi suspendata plata ? Beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;beneficiarul a decedat;în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care sunt cauzele pentru încetarea dreptului? Dreptul la indemnizatie inceteaza cand copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap sau a avut loc decesul copilului. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care sunt cauzele pentru suspendarea dreptului? Beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;beneficiarul a decedat;în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care sunt conditiile de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului? Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.Drepturile de indemnizatie crestere copil se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României; c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. Prevederile anterioare se corelează în mod corespunzător în cazul persoanelor îndreptăţite cărora li se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care sunt conditiile de acordare a indemnizatiei pentru cresterea copilului? Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.Drepturile de indemnizatie crestere copil se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României; c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. Prevederile anterioare se corelează în mod corespunzător în cazul persoanelor îndreptăţite cărora li se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care sunt conditiile de dobandire a drepturilor la beneficii sociale si care sunt actele necesare pentru depunerea dosarelor? Drepturile reprezentând indemnizaţiile se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul ori livretul de familie şi, după caz, de actele doveditoare care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.4-7 din art 6 din HG 52/2011. Actele se depun în copie ce va fi confruntată cu originalul la depunerea acestora. HG 52 / 2011
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care sunt conditiile de eligibilitate pentru acordarea beneficiilor sociale? Persoanele îndreptăţite beneficiază de indemnizatie crestere copil prevăzuta de ordonanţa de urgenţă dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
– sunt cetăţeni români sau, după caz, străini ori apatrizi;
– au domiciliul sau reşedinţa în România, conform legii;
– locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.
– În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.
HG 52 / 2011
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care sunt conditiile in care actele administrative emise de institute pot fi contestate ? In cazul in care beneficiarul contesta cuantumul indemnizatiei sau data de acordare a acesteia. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care sunt documentele necesare pentru modificarea statutului marital Certificat casatorie, hotarare de divort, certificat deces.
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care sunt documentele necesare pentru modificari de adresa, Noul act de identitate sau viza flotant.
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care sunt documentele necesare pentru reordonantari la dosare deja in plata Pentru a solicita reordonantarea sumelor neincasate se prezinta beneficiarul la sediul AJPIS cu cerere, copie act identitate, acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si solicita suma neincasata.
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care sunt documentele necesare pentru modificari de reprezentant legal, In cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară , părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, după cum urmează:
a) de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare.
La cerere se anexeaza certificatul de deces al beneficiarului de ICC si documente care atesta faptul ca a indeplinit sau nu conditiile de acordare a indemnizatiei (adeverinta primarie PATRINVEM , adeverinta ANAF ca nu a realizat venituri sau adeverinta tip cu veniturile realizate).
OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care sunt documentele necesare pentru modificari de modalitate de plata Pentru a solicita schimbare modalitate plata se prezinta beneficiarul la sediul AJPIS cu cerere, copie act identitate, acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si extras de cont daca doreste virare in cont bancar. HG 52 din 19 ianuarie 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care sunt documentele necesare pentru modificari de nume, Cartea de identitate, certificat casatorie, hotarare de divort.
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care sunt motivele de sistare a platilor ? a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) a avut loc decesul copilului.
c) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
d) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
e) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
f) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
g) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
h) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
i) beneficiarul a decedat;
j) în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
k) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
l) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care sunt motivele neachitării banilor pe luna anterioară pentru familia beneficiară de ASF, VMG, ICC , plasament? A fost retinuta suma pentru recuperare debit si reordonantata diferenta care se cuvine. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care sunt motivele pentru care se constituie debite ? AJPIS a fost anuntata cu intarziere de catre beneficiar, primarie sau angajator de faptul ca a fost activitatea, încasare plăţi necuvenite OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Care sunt pașii de urmat pentru transferul electronic al CNP-ului în alt județ ? in baza cererii solicitantului de transfer insotita de copie act identitate, acord de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectueaza transferul electronic al CNP-ului in alt judet. Aceasta situatie este valabila in situatia in care solicitantul nu are prestatii active. Prodecura transfer
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Ce documente se depun la dosarul de indemnizatie crestere copil/stimulent de insertie in cazul activitatilor independente? Dovada privind veniturile realizate în anii fiscali anteriori celui în care s-a născut după dovada privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a eliberată de autorităţile în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;dovada eliberată de organele competente, în cazul persoanelor care realizează venituri profesionale neimpozabile;dovada eliberată de organele competente, în cazul asociaţilor unici, privind veniturile realizate de aceştia; actul de infiintare al societatii, rezolutia de la ONRC de suspendare a activitatii sau declaratia 070 inregistrata la ANAF in cazul profesiilor liberale. Hotararea 52 din 19 ianuarie 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Ce drepturi au persoanele care nasc inainte de implinirea varstei de 2 ani respectiv 3 ani in cazul copilului incadrat in grad de handicap? Pe perioada suprapunerii , cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea(1250 lei). OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Ce formalități trebuie îndeplinite pentru intrarea în concediul pentru creșterea copilului de către celălalt părinte, pentru cel puțin o lună, conform art. 11 din OUG nr.111/2010? In situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:
a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.
Celalalt parinte isi depune cerere la primaria de domiciliu insotita de toate documentele prevazute de OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
Art 11 alin 1 din Hotararea 52 din 19 ianuarie 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Ce trebuie sa contina dosarele depuse in vederea acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului ? Drepturile reprezentând indemnizaţiile se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul ori livretul de familie şi, după caz, de actele doveditoare care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.4-7 din art 6 din HG 52/2011. Actele se depun în copie ce va fi confruntată cu originalul la depunerea acestora. HG 52 din 19 ianuarie 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Ce trebuie sa fac ca sa ma transfer in alt judet pentru ca mi-am schimbat domiciliul? Trebuie sa depunţi o cerere însoţită de copia actului dvs. de identitate, şi copia certificatului de naştere al copilului HG 52 din 19 ianuarie 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Cum pot intra in posesia deciziilor emise de AJPIS? Deciziite sunt trimise prin posta, sau le puteţi solicita la sediul agenţiei. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Cum pot obtine o adeverinta ca am incasat indemnizatia ? Mi-am reluat activitatea si sunt în concediu medical, am nevoie de aceasta pentru dovedirea calitatii de asigurat. Adeverinta se obtine de la sediul AJPIS unde beneficiarul se prezinta personal cu actul de identitate in vederea depunerii unei cereri si ridicarii adeverintei . Procedura
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Cum se calculeaza indemnizatia pentru cresterea copilului sau stimulentul de insertie daca s-a oprit luna celuilalt parinte? Pentru fracţiunile de lună, cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabileşte proporţional, în funcţie de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin şi se acordă. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Cum se calculează perioada celor 12 luni în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului în vederea acordării dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului. Cuantumul indemnizaţiei lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului. Cuantumul minim al indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Cum se poate schimba reprezentantul legal a beneficiiior…? Pentru ICC in cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară , părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, după cum urmează:
a) de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare.
La cerere se anexeaza certificatul de deces al beneficiarului de ICC si documente care atesta faptul ca a indeplinit sau nu conditiile de acordare a indemnizatiei (adeverinta primarie PATRINVEM , adeverinta ANAF ca nu a realizat venituri sau adeverinta tip cu veniturile realizate). Dupa ce mama minora a implinit varsta de 18 ani poate solicita prin cerere insotita de actul de identitate schimbarea RL la ICC de pe numele unuia dintre parinti pe numele ei.
OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Cum se realizeaza transferul dosarelor privind beneficiile sociale sau al persoanelor dintr-un dosar de beneficii sociale in alt judet sau din alt judet ? Dupa primirea cererilor de la registratura se scot din arhiva dosarele. Se inceteaza prestatia dupa care emite decizia. Se face o copie a dosarului conform cu originalul care se transmite judetului unde beneficiarul are noul domiciliu si se transfera electronic dosarul in SAFIR. Art 31 din HG 52 din 19 ianuarie 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului De cea fost suspcndata plata drepturilor de beneficii sociale Indemnizatia crestere copil poate fi suspendata cu ziua urmatoare din urmatoarele motive:
a) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
d) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
g) beneficiarul a decedat;
h în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
j) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului De unde provine debitul? Pana cand pot achita debitul ? Sumele reprezentând drepturile încasate necuvenit, se recuperează de la beneficiarii acestora, în condiţiile legii, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenţiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripţie. Sumele se achită de către debitor, în termen de 180 de zile de la data comunicării deciziei.
În situaţia în care, pe perioada concediului pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), au fost realizate venituri peste nivelul prevăzut la art. 16 alin. (3) lit. c) din OUG 111/2010, recuperarea sumelor încasate necuvenit se realizează prin calculul diferenţei dintre cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului încasate şi nivelul lunar al stimulentului de inserţie la care ar fi avut dreptul. Debitul se constituie numai pentru lunile în care s-a desfăşurat o activitate.
OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Este obligatoriu ca celălalt părinte să solicite o lună ICC? In situaţia în care celalalt parinte nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Pot beneficia de indemnizația
pentru creșterea copilului persoanele care realizează
venituri supuse impozitului pe venit în baza unui contract de muncă cu timp parțial
Pot beneficia de indemnizația
pentru creșterea copilului persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Pot beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului persoanele care au achitat timp de 12 luni în ultimele 24 de luni anterior nașterii copilului contribuții de asigurări sociale. Nu pot beneficia de indemnizația
pentru creșterea copilului decat persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Se pot obține venituri pe perioada acordării concediului și indemnizației pentru creșterea copilului Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptăţită se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
a) primeşte diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;
b) primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean, indiferent de nivelul acestora;
c)in decursul unui an calendaristic se pot realiza venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel nu depăşeşte de trei ori cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit respectv 6250 lei.
OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Unde se depun actele necesare acordarii unui beneficiu de asisitenta sociala ? Cererile insotite de documente se depun la primaria de domiciliu pe raza careia domiciliaza sau are resedinta solicitantul. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modicicarile si completarile ulterioare
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Unde se depune solicitarea și unde se pot afla informații privind transferul dreptului la beneficii sociale din si in alte judete? in baza cererii solicitantului de transfer insotita de copie act identitate, acord de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectueaza transferul electronic al CNP-ului in alt judet. Aceasta situatie este valabila in situatia in care solicitantul nu are prestatii active.In cazul in care are prestatii active acestea se inceteaza.Se face copie conform cu originalul dupa documentele din dosar si se transfera cu adresa de inaintare catre judetul unde are noul domiciliu. HG 52 din 19 ianuarie 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
6 ICC indemnizata pentru crestere copilului Va rog sa-mi spuneti ce acte am nevoie pt depunerea dosarului ? Drepturile reprezentând indemnizaţiile se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul ori livretul de familie şi, după caz, de actele doveditoare care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.4-7 din art 6 din HG 52/2011. Actele se depun în copie ce va fi confruntată cu originalul la depunerea acestora. HG 52 din 19 ianuarie 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
stimulent de insertie Am primit bani mai putini ca luna trecuta, de ce? Unul dintre motivele pentru care ați primit o sumă cu titlu de stimulent de inserție mai mică, decât în luna anterioară, poate fi faptul că s-a reținut 1/3 dintr-un debit cu titlu de S.I.
Un alt motiv poate fi datorită faptului că stimulentul de inserție se plătește în funcţie de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin şi se acordă.
OUG nr.44/2014;
OUG nr.111/2010
stimulent de insertie Am primit deciziile nu stiu ce sa fac cu ele si nici nu inteleg ce scrie in ele! Decizia privind aprobarea/suspendarea/încetarea dreptului la stimulentul de inserție se comunică spre informare, persoanei beneficiare.
Decizia de debit se comunică spre înștiințare și pentru a se efectua plata debitului. În situația în care sunteți nemulțumit/ă aveți dreptul de a formula contestație împotriva deciziei de debit, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la AJPIS.
H.G. nr.52/2011 OUG nr.111/2010
stimulent de insertie Am primit o decizie de debit si nu stiu ce reprezinta. Ce trebuie sa fac? Decizia de debit se comunică spre înștiințare și pentru a se efectua plata debitului. În situația în care sunteți nemulțumit/ă aveți dreptul de a formula contestație împotriva deciziei de debit, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la AJPIS. Plata debitului se efectuează potrivit informațiilor din conținutul deciziei, în termen de maxim 180 de zile de la data comunicării, fără a se adăuga dobânzi și penalități de întârziere, în contul bancar indicat de AJPIS în decizie. OUG nr.111/2010
stimulent de insertie Când trebuie să se reia activitatea pentru a beneficia de stimulent de inserție? Pentru ca o persoană să poată beneficia de dreptul la stimulentul de inserție până la data când copilul împlinește vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului încadrat în grad de handicap, este necesar să își reia activitatea cu cel puțin 60 de zile înainte de data când copilul împlinește vârsta de 2 ani/respectiv 3 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap. (sau trei luni inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani respectin 3 ani in cazul copilului cu handicap) OUG nr.111/2010 H.G. nr.52/2011.
stimulent de insertie Care este motivul pentru care nu mai primesc drepturile de beneficii de asistenta sociala?
Care este motivul pentru care nu mai primesc dreptului la stimulentul de inserție?
Motivul pentru care nu se mai plătește dreptul la stimulentul de inserție poate fi:
– copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2), respectiv a situației în care persoana își reia activitatea cu cel puțin 60 de zile înainte de data când copilul împlinește vârsta de 3 ani/4 ani în cazul copilului cu handicap;
– beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi nici nu se află în concediul pentru creşterea copilului;
– copilul a împlinit vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap;
– a avut loc decesul copilului.
OUG nr.111/2010
stimulent de insertie Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverinte? Adeverințele privind dreptul la stimulent de inserție se eliberează de AJPIS în aceeași zi în care a fost înregistrată cererea persoanei solicitante.
stimulent de insertie Care sunt conditiile de dobandire a drepturilor la beneficii sociale si care sunt actele necesare pentru depunerea dosarelor?
Care sunt conditiile de dobandire a dreptului la stimulentul de inserție si care sunt actele necesare pentru depunerea dosarelor?
Condițiile de dobândire a dreptului la stimulentul de inserție sunt următoarele:
– în cele 12 luni anterioare datei nașterii copilului, din ultimii 2 ani, persoana solicitantă să fi realizat venituri supuse impozitului din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, sau să se fi aflat în una dintre situațiile enumerate la art.2, alin.(5) din OUG nr.111/2010;
– să realizeze venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de data când copilul împlinește vârsta de 3 ani/4 ani în cazul copilului cu handicap, pentru a beneficia de stimulentul de inserție până la data când copilul împlinește vârsta de 3 ani/4 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap;
Documentele necesare pentru depunerea dosarelor sunt următoarele:
– cererea- tip care se înregistrează la Primăria de domiciliu/reședință;
– adeverința privind veniturile nete realizate în cele 12 luni anterioare datei nașterii copilului, din ultimii 2 ani;
– dovada că s-a aflat în una dintre situațiile asimilate prevăzute de art.2, alin.(5) din OUG nr.111/2010;
– declarația privind existența dovezii stagiului de cotizare la dosarul de indemnizație creștere copil, în situația persoanelor care au beneficiat inițial de ICC;
-copia actelor de identitate ale părinților, certificatelor de naștere ale copiilor, certificatului de căsătorie;
– adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că realizează venituri supuse impozitului/ adeverință eliberată de ANAF/ copia contractului individual de muncă/ declarația unică privind veniturile realizate în baza PFA.
– actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), respectiv pentru persoana care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă şi persoana care a fost numită tutore, respectiv:
1) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
2) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
3) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
4) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
5) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
6) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească.
OUG nr.111/2010;
H.G. nr.52/2011
stimulent de insertie Care sunt conditiile in care actele administrative emise de institute pot fi contestate ? Actele administrative emise de AJPIS pot fi contestate în condițiile art.7 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 de zile de la data comunicării către beneficiar. OUG nr.111/2010
stimulent de insertie Care sunt documentele necesare pentru modificarea statutului marital? Documentele necesare pentru modificarea statutului marital sunt următoarele:
– copia actului de identitate;
– copia certificatului de căsătorie;
– copie după sentința de divorț sau după documentul eliberat de notarul public care atestă despărțirea soților și încredințarea copiilor minori;
HG nr.52/2011
stimulent de insertie Care sunt motivele de sistare a platilor ? Motivele de suspendare a plății stimulentului de inserție sunt următoarele:
– beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
– beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
– beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
– beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
– beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
– copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
– beneficiarul a decedat;
– în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
– se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
OUG nr.111/2010
stimulent de insertie Care sunt motivele neachitării banilor pe luna anterioară pentru familia beneficiară de ASF, VMG, ICC , plasament? Se recomandă solicitarea de informații punctuale de la Biroul de relații cu publicul din cadrul AJPIS.
Unul dintre motive poate fi existența unui mandat neachitat deoarece persoana destinatară nu a fost găsită la adresa de domiciliu la data efectuării plății prin mandat poștal.
OUG nr.111/2010
stimulent de insertie Ce trebuie sa fac ca sa ma transfer in alt judet pentru ca mi-am schimbat domiciliul? Persoana beneficiară care și-a schimbat domiciliul/reședința depune o cerere la agenţia teritorială plătitoare a dreptului pentru a transfera cererea şi actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, însoţite de situaţia privind data până la care s-a efectuat plata drepturilor şi sumele restante, agenţiei teritoriale în a cărei rază beneficiarul şi-a stabilit noul domiciliu ori, după caz, reşedinţa. HG nr.52/2011
stimulent de insertie Cum se poate schimba reprezentantul legal a beneficiiior…?
Cum se poate schimba reprezentantul legal în cazul stimulentului de inserție?
Reprezentantul legal al copilului în cazul dreptului la stimulentul de inserție se poate schimba numai în situația în care celălalt părinte solicită acordarea dreptului la stimulentul de inserție și sunt îndeplinite condițiile de acordare. OUG nr.111/2010
stimulent de insertie Cum se procedează în cazul în care unul dintre părinți se află în plata stimulentului de inserție și în această perioadă
se naște cel de-al doilea copil? Se poate acorda stimulentde inserție pentru primul copil și concediu și indemnizație pentru cel de-al doilea?
În această situație, părintele poate opta fie pentru continuarea acordării stimulentului până la împlinirea de către primul copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fie pentru acordarea concediului şi a indemnizaţiei lunare pentru cel de-al doilea copil.
Pentru această perioadă, cele două drepturi nu se pot cumula şi nu se aplică prevederile art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, respectiv majorarea cuantumului indemnizației.
HG nr.52/2011
stimulent de insertie Cum trebuie procedat pentru a solicita virarea in cont a drepturilor de beneficii de asistenta sociala? Pentru a solicita virarea dreptului la stimulentul de inserție în cont bancar, persoana va depune o cerere la AJPIS, la care va anexa copia actului de identitate și extrasul de cont bancar eliberat pe numele titularului dreptului la stimulentul de inserție. HG nr.52/2011
stimulent de insertie De ce a fost emisa decizie de debit, de ce se fac retineri lunare sau de ce sunt poprite sume din beneficiile sociale? Decizia de debit la stimulentul de inserție poate fi emisă în următoarele situații:
– persoana beneficiară nu a realizat venituri supuse impozitului, în perioada acordării stimulentului de inserție;
– s-a suprapus perioada în care unul dintre părinți a beneficiat de dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului și celălalt părinte de dreptul la stimulentul de inserție;
Rețineri lunare la stimulentul de inserție se pot face în situația în care există un debit la stimulentul de inserție sau la alte beneficii de asistență socială, cu acordul scris al persoanei debitoare.
Sumele din beneficiile sociale pot fi poprite numai în baza unei adrese privind înființarea popririi emise de ANAF/AJFP, când poprirea are ca obiect un debit cu același titlu de beneficiu de asistență socială aflat în plată la AJPIS .
OUG nr.111/2010
OUG nr.44/2014
stimulent de insertie De ce a fost suspendata plata drepturilor de beneficii sociale ?
De ce a fost suspendata plata dreptului la stimulentul de inserție ?
Plata stimulentului de inserție poate fi suspendată în unul dintre următoarele cazuri:
-beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
– beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
– beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
– beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
– beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
– copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
– beneficiarul a decedat;
– în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
– se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
– beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi solicită concediul pentru creşterea copilului.
OUG nr.111/2010
stimulent de insertie De unde provine debitul? Pana cand pot achita debitul ? Debitul cu titlul de stimulent de inserție se constituie în situația în care persoana beneficiară nu a realizat venituri supuse impozitului, în perioada acordării stimulentului de inserție/
s-a suprapus perioada în care unul dintre părinți a beneficiat de dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului și celălalt părinte de dreptul la stimulentul de inserție.
Potrivit informațiilor din decizie și a prevederilor legale, debitul se poate achita în termen de 180 de zile de la data comunicării deciziei de debit fără a se plăti dobânzi/ penalități de întârziere.
OUG nr.111/2010
OUG nr.44/2014
stimulent de insertie O alta institutie mi-a solicitat o adeverinta cu ce bani incasez de la dumneavoastra (primarie, angajator, etc)! Ce trebuie sa fac? AJPIS eliberează Fișa plății, document care cuprinde toate plățile efectuate lunar de agenția teritorială.
Pentru a obține acest document este necesar să depuneți o cerere la sediul AJPIS.
stimulent de insertie Care este data platii beneficiilor de asistenta sociala?
Care este data platii stimulentului de inserție?
Perioada în care se efectuează plata stimulentului de inserție este în intervalul 08-27 a fiecărei luni. OUG nr.111/2010
stimulent de insertie Care sunt documentele necesare pentru modificari de adresa, Documentele necesare pentru modificarea adresei persoanei beneficiare sunt :
– cererea scrisă depusă la AJPIS;
– copia actului de identitate al solicitantului.
stimulent de insertie Care sunt documentele necesare pentru modificari de reordonantari la dosare deja in plata Pentru solicitarea unor drepturi restante cu titlul de stimulent de inserție este necesar ca persoana îndreptățită să depună la AJPIS Cluj o cerere în scris, la care se anexează copia actului de identitate.
stimulent de insertie Care sunt documentele necesare pentru modificari de reprezentant legal? Reprezentantul legal al copilului în cazul dreptului la stimulentul de inserție se poate schimba numai în situația în care celălalt părinte solicită acordarea dreptului la stimulentul de inserție și sunt îndeplinite condițiile de acordare. OUG nr.111/2010
stimulent de insertie Care sunt documentele necesare pentru modificari de nume? Documentele necesare pentru modificarea numelui sunt următoarele:
– copia actului de identitate;
– copia certificatului de căsătorie;
– copie după sentința de divorț sau după documentul eliberat de notarul public care atestă despărțirea soților și încredințarea copiilor minori;
HG nr.52/2011
stimulent de insertie Cum poate afla care este stadiul dosarului personal? Pentru a obține informații privind punerea în plată a stimulentului de inserție persoana interesată se poate adresa AJPIS, prin e-mail, telefonic sau direct la sediul instituției.
stimulent de insertie Cum pot intra in posesia deciziilor emise de AJPIS? AJPIS comunică prin poștă deciziile emise privind acordarea drepturilor.
Persoana solicitantă are dreptul să solicite duplicat sau copie după deciziile emise de AJPIS, în situațiile în care nu a intrat în posesia lor.
OUG nr.111/2010