Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru
consumatorul vulnerabil de energie

Formular de cerere-declarație pe propria răspundere

1. Ajutorul pentru încălzirea locuinței
Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele
singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei, pot solicita ajutorul pentru
încălzirea locuinței în sezonul rece (perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a
anului curent şi data de 31 martie a anului următor).
Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzire se
depun până la data de 15 octombrie la primăria localității pe raza careia se află locuința
solicitantului. Depunerea solicitărilor se poate face și după această dată, pe parcursul
sezonului rece, după cum urmează:
– până la data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna respectivă;
– după data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna următoare.

2. Suplimentul pentru energie
Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele
singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei vor putea solicita suplimentul
pentru energie. Acesta se acordă lunar, în sumă fixă, pe toată perioada anului și vizează
consumul de energie electrică, de combustibili solizi şi petrolieri și de gaze naturale şi
energie termică.
Formularul de cerere și declarația pe propria răspundere va fi disponibil la primării sau pe
pagina de Internet a acestora, cât și pe site-urile agențiilor județene pentru plăți și
inspecție socială/a municipiului București, după publicarea în Monitorul Oficial al
României a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.226/2021. Documentele se vor
depune la primăria localității pe raza careia se află locuința solicitantului.