Bilanțuri contabile

BILANT ASISTENTA SOCIALA TRIM IV 2022

BILANT ASISTENTA SOCIALA TRIM III 2022

BILANT ASISTENTA SOCIALA TRIM II 2022

BILANT ASISTENTA SOCIALA TRIM I 2022

BILANT ASISTENTA SOCIALA TRIM IV 2021

BILANT ASISTENTA SOCIALA TRIM III 2021

BILANT ASISTENTA SOCIALA TRIM II 2021

BILANT ASISTENTA SOCIALA TRIM I 2021

BILANT ASISTENTA SOCIALA TRIM IV 2020

BILANT ASISTENTA SOCIALA TRIM III 2020

BILANT ASISTENTA SOCIALA TRIM II 2020

BILANT ASISTENTA SOCIALA TRIM I 2020

BILANT ASISTENTA SOCIALA TRIM IV 2019

BILANT ASISTENTA SOCIALA TRIM III 2019

BILANT ASISTENTA SOCIALA TRIM II 2019

BILANT ASISTENTA SOCIALA TRIM I 2019

BILANT ASISTENTA SOCIALA TRIM IV 2018

BILANT ASISTENTA SOCIALA TRIM III 2018

BILANT ASISTENTA SOCIALA TRIM II 2018

BILANT ASISTENTA SOCIALA TRIM I 2018

______________

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL ASISTENTA SOCIALA TRIM IV 2022

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL ASISTENTA SOCIALA TRIM III 2022

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL ASISTENTA SOCIALA TRIMII 2022

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL ASISTENTA SOCIALA TRIM I 2022

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL ASISTENTA SOCIALA TRIM IV 2021

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL ASISTENTA SOCIALA TRIM III 2021

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL ASISTENTA SOCIALA TRIM II 2021

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL ASISTENTA SOCIALA TRIM I 2021

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL ASISTENTA SOCIALA TRIM IV 2020

CONT DE EXECUTIE ASISTENTA SOCIALA TRIM IV 2020

CONT DE EXECUTIE ASISTENTA SOCIALA TRIM III 2020

CONT DE EXECUTIE REZULTAT PATRIMONIAL TRIM III 2020

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL ASISTENTA SOCIALA TRIM II 2020

CONT EXECUTIE ASISTENTA SOCIALA TRIM II 2020

CONT DE EXECUTIE PATRIMONIAL ASISTENTA SOCIALA TRIM I 2020

CONT_DE_EXECUTIE_PATRIMONIAL_ASISTENTA_SOCIALA_TRIM_IV_2019

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL ASISTENTA SOCIALA TRIM III 2019

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL ASISTENTA SOCIALA TRIM II 2019

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL ASISTENTA SOCIALA TRIM III 2018

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL ASISTENTA SOCIALA TRIM III 2018

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL ASISTENTA SOCIALA TRIM II 2018

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL ASISTENTA SOCIALA TRIM I 2018

CONT EXECUTIE ASISTENTA SOCIALA TRIM II 2020

CONT EXECUTIE ASISTENTA SOCIALA TRIM I 2020

CONT EXECUTIE ASISTENTA SOCIALA TRIM II 2019

CONT EXECUTIE ASISTENTA SOCIALA TRIM IV 2018

CONT EXECUTIE ASISTENTA SOCIALA TRIM III 2018

CONT EXECUTIE ASISTENTA SOCIALA TRIM II 2018

CONT EXECUTIE ASISTENTA SOCIALA TRIM I 2018

______________

BILANT TRIM I 2024-ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT TRIM IV 2023-ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT TRIM III 2023-ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT TRIM II 2023-ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT TRIM I 2023-ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT TRIM IV 2022-ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT TRIM III 2022-ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT TRIM II 2022-ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT TRIM I 2022-ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT TRIM IV 2021-ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT TRIM III 2021-ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT TRIM II 2021-ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT TRIM I 2021-ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT TRIM IV 2020-ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT TRIM III 2020-ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT TRIM II 2020-ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT TRIM I 2020-ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT TRIM IV 2019 -ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT TRIM III 2019 -ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT TRIM II 2019-ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT TRIM -I_2019_ACTIVITATEA-BUGET-PROPRIU

BILANT TRIM IV 2018-ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT TRIM III 2018-ACTIVITATEA BUGET PROPRIU

BILANT-TRIM-II-2018-ACTIVITATEA-BUGET-PROPRIU

BILANT-TRIM-I-2018-ACTIVITATEA-BUGET-PROPRIU