Centralizatorul achizițiilor publice

Achiziții pentru contractele aferente anului 2022:

 1. prestări servicii centrală termică

 2. furnizare gaze naturale;

 3. furnizare energie electrică;

 4. asistență aplicație SINTEC;

 5. RSVTI ascensoare;

 6. servicii pază;

 7. servicii de curățenie spații comune;

 8. servicii de curățenie sediu AJPIS ;

 9. ABONAMENT Lex Expert ;

 10. R.T.C. ascensoare;

 11. R.S.V.T.I.;

 12. închiriere spațiu arhivă;

 13. servicii telefonie mobilă;

 14. servicii telefonie fixa și internet

 15. medicina muncii

 16. aplicație „text to voice” persoane dizabilități;

 

Achiziții pentru contractele aferente anului 2021:

 1. prestări servicii centrală termică

 2. furnizare gaze naturale;

 3. furnizare energie electrică;

 4. asistență aplicație SINTEC;

 5. RSVTI ascensoare;

 6. servicii pază;

 7. servicii de curățenie spații comune;

 8. servicii de curățenie sediu AJPIS ;

 9. ABONAMENT Lex Expert ;

 10. R.T.C. ascensoare;

 11. R.S.V.T.I.;

 12. închiriere spațiu arhivă;

 13. servicii telefonie mobilă;

 14. servicii telefonie fixa și internet

 15. medicina muncii

 16. aplicație „text to voice” persoane dizabilități;

 

Achiziții pentru contractele aferente anului 2020:

 1. prestări servicii centrală termică

 2. furnizare gaze naturale;

 3. furnizare energie electrică;

 4. asistență aplicație SINTEC;

 5. RSVTI ascensoare;

 6. servicii pază;

 7. servicii de curățenie spații comune;

 8. servicii de curățenie sediu AJPIS ;

 9. ABONAMENT Lex Expert ;

 10. R.T.C. ascensoare;

 11. R.S.V.T.I.;

 12. închiriere spațiu arhivă;

 13. servicii telefonie mobilă;

 14. servicii telefonie fixa și internet

 15. medicina muncii

 16. aplicație „text to voice” persoane dizabilități;