Concurs de recrutare inspector de specialitate grad II – 1 post

Anunț concurs – 1 post – inspector de specialitate grad II

Formular de inscriere

Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter perso…

MODEL-adeverinta vechime

Comunicare rezultat selectie dosare

Comunicare rezultat proba scrisa

Comunicare rezultat interviu

Rezultat final