Anunţ privind înregistrarea şi evaluarea solicitărilor de finanţare pentru centrele de zi și rezidențiale finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

Anunţ privind înregistrarea şi evaluarea solicitărilor de finanţare pentru centrele de zi și rezidențiale finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale ANUNȚ În Monitorul Oficial al României, Partea I din 9 noiembrie 2012 este publicat Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare și […]

ACHIZIȚIE SERVICII PAZĂ

ANUNT_SERVICII_PAZA_CAIET_SARCINI SCRISOARE_DE_INAINTARE Centralizator-al-propunerii-financiare FORMULAR DE OFERTĂ DECLARAŢIE_privind_neîncadrarea_în_situaţiile_L_98_2016_ART_167_2 DECLARAŢIE_privind_neîncadrarea_în_situaţiile_L_98_2016_ART_167_1 DECLARAŢIE_privind_neîncadrarea_în_situaţiile_L_98_2016_ART_165 DECLARAŢIE_privind_neîncadrarea_în_situaţiile_L_98_2016_ART_59_60 Raport atribuire_servicii_paza