Anunt_Selectie_2019

1. Anunt_Selectie_2019

2. Instructiunea_nr_4_din_25_01_2018

 

ANUNȚ SELECȚIE

EVALUATORI DE FURNIZORI ȘI PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI SPECIALIȘTI PE DOMENII OCUPAȚIONALE PENTRU A DESFĂȘURA ACTIVITĂȚI DE EXAMINARE A PARTICIPANȚILOR LA PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALĂ

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Județului Bacau, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 *** Republicată privind formarea profesională a adulţilor, a prevederilor art. 3 alin. (1) din Instrucțiunea nr. 4 din 25.01.2018, emisă de Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Direcția Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională, la începutul fiecărui an efectuează selecția evaluatorilor de furnizori și programe de formare profesională și a specialiștilor pe domenii ocupaționale pentru a desfășura activități de examinare a participanților la programele de formare profesională.

Dosarele întocmite conform Instrucțiunii nr. 4/25.01.2018, se pot depune la Secretariatul Tehnic al Comisiei de Autorizare a județului Bacau pana la data de 20.01.2019:

Adresa: Bacau, str. Ionita Sandu Sturza, nr 63 A, et 4

Tel: 0234/510082, int 404

E-mail: ajpis.bacau@mmanpis.ro

Web: https://bacau.mmanpis.ro,

PRESEDINTE,

Teodor Agachi