Anunț angajare expert extern „INTESPO”

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacau organizează concurs în vederea ocupării unui post de expert extern, în afara organigramei, pe perioadă determinată, care să facă parte din echipa de implementare a proiectului „INTESPO” – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare, contract de finanțare POCU/2/3/113589, astfel:

  – în data de 03.08.2018, ora 900 – proba scrisă

  – în data de 08.08.2018, ora 900 – interviul.

Atât proba scrisă cât și interviul se vor desfășura în locația din Bacau, str. Ionita Sandu Sturza, nr. 63 A, et IV .

1. Declarație de consințământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal-2

2. Cerere înscriere concurs expert extern proiect INTESPO

3. Anunt concurs AJPIS Bacau post expert extern

4. Rezultat concurs INTESPO _expert extern