A N U N Ț


Vă aducem la cunoștiință faptul că, începând cu data de 26 octombrie 2021, încasările debitelor NU SE VOR MAI EFECTUA CU NUMERAR. Plata debitelor se va face prin alte mijloace de plată, si anume: VIRAMENT BANCAR, PLATĂ ON-LINE sau cu MANDAT POȘTAL.

A N U N Ț

(Anunt_Casierie format PDF)

Vă aducem la cunoștiință faptul că, începând cu data de 26 octombrie 2021, încasările debitelor NU SE VOR MAI EFECTUA CU NUMERAR.

Plata debitelor se va face prin alte mijloace de plată, si anume: VIRAMENT BANCAR, PLATĂ ON-LINE sau cu MANDAT POȘTAL.

Detaliile de plată sunt următoarele:

 1. Beneficiar: Agenţia Județeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Bacau,
 2. Cod unic de identificare (CUI) / Cod fiscal (CF): 24703687,
 3. Cont IBAN, în funcție de tipul de indemnizație, și anume:
 1. RO81 TREZ 23A6 8060 0570 201X, pentru:
 • alocația de stat pentru copii,
 • alocația pentru susținere a familiei,
 • alocația de plasament,
 • indemnizația pentru creșterea copilului,
 • stimulentul de inserție,
 • indemnizatia pentru concediul de acomodare,
 • indemnizația pentru creșterea copilului cu handicap 3-7 ani,
 • stimulent de inserție pentru creșterea copilului cu handicap 3-7 ani.
 1. RO37 TREZ 23A6 8050 2570 201X, pentru:
 • indemnizația de hrană – HIV/SIDA
 • indemnizația pentru persoanele suferinde de TBC,
 • indemnizatiile lunare acordate copilului și/sau adultului cu handicap,
 • indemnizatiile lunare acordate insoțitorului copilului și/sau adultului cu handicap,
 • bugetul personal complementar lunar pentru copii și adulții cu handicap.
 1. RO52 TREZ 23A6 8150 1570 201X, pentru:
 • venitul minim garantat.
 1. RO08 TREZ 23A6 8155 0570 500X, pentru:
 • ajutoare financiare OUG nr. 30/2020 „COVID 19”.
 1. RO55 TREZ 23A6 8155 0570 800X, pentru:
 • ajutoare financiare OUG nr. 132/2020 „COVID 19”.
 1. Rubrica explicații/detalii plată: numele și prenumele debitorului, CNP-ul debitorului și numărul deciziei de debit.

DIRECTOR EXECUTIV,

AGACHI TEODOR

ȘEF SERVICIU,

RĂU ROXANA-CARMEN