Cum pot intra în posesia deciziilor emise de AJPIS?

Deciziile de acordare / suspendare / modificare / încetare se transmit prin poștă la adresa de domiciliu a titularului sau se pot ridica de la sediul instituției. H.G. nr. 577/2008 ; Legii nr. 61/1993

Ce trebuie să conțină dosarul de alocație de stat pentru copiii născuți în străinatate ?

1.Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii semnată de către reprezentantul legal al copilului; 2.Documente justificative: copia certificatului de naștere al copilului (transcris dacă este cazul) și al actului de identitate al reprezentantului legal, documentele din care să rezulte situația juridică a copilului față de reprezentantul legal și documente justificative, care să ateste faptul […]