Vă rog să-mi spuneți ce acte am nevoie pentru depunerea dosarului ?

Actele necesare pentru depunerea dosarelor sunt:actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei;documentul de identitate, pașaport sau, după caz, permis de ședere temporară, permis de ședere permanentă, cartea de rezidență, cartea de rezidență permanentă, eliberate de autoritățile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor străini sau apatriziLivretul de familie ;certificatele de […]

Nu am mai primit prestatia. Vreau sa stiu de ce si ce trebuie sa fac pentru a putea primi banii din urma ?

Motivele pentru care nu ati primit prestatia sunt cele care conduc la suspendarea platii sunt:pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă într-un serviciu de tip rezidenţial; agenţia teritorială constată că dreptul la alocaţie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit […]

De ce a fost emisa decizie de debit, de ce se fac retineri lunare sau de ce sunt poprite sume din beneficiile sociale?

Decizia de debit si retinerile lunare sau popririle din beneficiile sociale opereaza in situatia in care s-au constatat modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, ce nu au fost comunicate in termen legal , respectiv 15 zile. Retinerile lunare reprezinta un procent din alocatie prin care sunt recuperate sumele […]

Cum se stabilește cuantumul beneficiului de asistență socială?

Cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR (500lei); in functie de venitul net mediu lunar pe membru de familie si de numarul de copiii; in conditiile in care copiii frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii si nu au implinit varsta […]